Toiminnanohjauksen häiriöt aikuisasiakkailla

Kurssin sisältö

Aikuisneurologisten puheterapia-asiakkaiden oirekuvaan liittyy usein toiminnanohjauksen vaikeuksia. Esimerkiksi afasian tai aivovamman saaneiden terapiassa toiminnanohjauksen pulmat voivat vaikuttaa asiakkaan kielelliseen suoriutumiseen ja terapian toteuttamiseen huomattavasti. Tämä kurssi tarjoaa käytännönläheisen työkalun aikuispuolen puheterapeutin työkalupakkiin: Mitä puheterapeutin on hyvä tietää toiminnanohjauksesta ja sen häiriöistä? Miten ne vaikuttavat käytännössä, terapiassa ja kuntoutujan arjessa? Mitä puheterapeutti voi tehdä asiakkaansa hyväksi ja mikä taas on neuropsykologin tonttia? 


sokellus

Aika: 17.6.2022 9.00 – 16.00
Paikka: etäkoulutus (Zoom)
Kouluttajat: neuropsykologi Annamaria Wikström ja erikoispuheterapeutti Marjaana Raukola-Lindblom
Ilmoittautuminen: viimeistään 7.6.2022
Hinta: 250 € (sis. alv)

Ohjelma
Neuropsykologi Annamaria Wikström, HUS

9:00-10:30
Neuropsykologia ja toiminnanohjaus

 • Neuropsykologiasta ja neuropsykologisesta tutkimuksesta
 • Toiminnanohjaus
  • aivoperusta 
  • toiminnanohjauksen kehitys 
 • neuropsykologi arvioi toiminnanohjausta
 • eroavatko toiminnanohjauksen häiriöt erilaisissa aivovauriossa
 • millaisista toiminnanohjauksen häiriöistä on eniten haittaa potilaalle? 

10.30 – 10.45 Tauko

10:45-12:15
Toiminnanohjauksen häiriöt kliinisen potilastyön näkökulmasta

 • Miten toiminnanohjauksen häiriöt voivat näkyä kuntoutustyössä
 • terapiatilanteessa 
 • potilaan arjessa
 • miten tukea potilaan mahdollisia toiminnanohjausongelmia
  Työskentelytapoja kuntoutuksessa, kun potilaalla on sekä kielellisiä että toiminnanohjauksen ongelmia
  • etävastaanotto ja/tai lähivastaanotto
  • moniammatillinen kuntoutus ja/tai yksittäisen kuntouttajan toteuttama kuntoutus
 • Puheterapeutin ja neuropsykologin yhteistyö 
 • Potilastapauksia
 • Keskustelua

12.15 – 13.00 Lounas
Erikoispuheterapeutti Marjaana Raukola-Lindblom, Turun yliopisto

13.00-14.15 Kommunikaatio ja toiminnanohjaus

 • kognitiivisen kommunikaation kompetenssin malli 
 • kommunikaation tarkastelua arjen toimintakyvyssä ICF -viitekehystä mukaillen
 • tavoitteenasettelu kuntoutuksessa
 • kuntoutuksen painopisteet
 • kognitiivisen kommunikaation häiriöt aikuisten erilaisissa neurologisissa sairauksissa ja -vammoissa
 • toiminnanohjauksen osuus
 • asiakaslähtöinen näkökulma: miten se ilmenee ja miltä se tuntuu?

14.30- 16.00 Moniammatillinen lähestymistapa ja tapausesimerkkejä 

 • miten moniammatillinen yhteistyö tukee kuntoutusta ja asiakasta etenemään tavoitteissaan
 • esimerkkitapauksia ja -tilanteita aikuisten eri neurologisista sairaus/vammaryhmistä
 • kommunikaation eri osa-alueiden ja toiminnanohjauksen nivoutuminen toisiinsa
 • keskustelua
 • loppuyhteenveto

Ilmoittaudu kurssille

Ilmoittautuminen viimeistään 7.6.2022 alla olevalla ilmoittautumislomakkeella.

Tietosuojaseloste